Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Anaokulundaki eğitim programları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yasal mevzuat ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Yıllık çalışma takvimi, önemli gün ve haftaları ve yapılması planlanan etkinlikleri gösterir. Akademik takvim ile ilgili bilgiler her yıl Eylül ayı döneminde tüm velilerimizle ayrı ayrı paylaşılır. Gülen Yunus Anaokulu eğitim programı, gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Bu görüşten hareketle “Değerler Eğitimi”, “Aile Katılım Programları”, “Proje tabanlı Öğrenme Programı ” gibi çeşitli yöntemler geliştirilir. Oyun merkezli etkinliklerin haricinde eğitim & öğretime ilişkin programımız aylık ünite konularına uygun şekilde “Dergi Çalışmaları” ile desteklenmektedir. Dergi çalışmalarımız sınıf içi yapılan çalışmalar olup, zaman zaman çocukları yormayacak ancak sorumluluk duygusunu pekiştirecek şekilde 4 yaş itibari ile eve 1-2 sayfalık ödevler şeklinde iletilmektedir. Özellikle lköğretim hazırlık çalışmalarında çizgi çalışmaları, el yazısı çalışmaları, basit matematik, kavram çalışmaları, ölçü birimleri, fonetik ses bilgisi çalışmaları, portfolyo sunum çalışmalarına önem verilmektedir.

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirisiniz